Föreläser torsdag den 8 oktober kl 9.50 på Pauli Komvux i Malmö om civil- o straffrätt. I Kristianstad samma datum kl 18 ca om rättsliga frågor. Nästan dagligen kommentarer i brottmål i media. -Kustbevakningsföreläsningarrna i Karlskrona sent under 2014 var givande liksom föreläsningarna i straff- o processrätt vid NBI i Malmö under januari 2015. Tentamensresultaten var lyckosamma.AKTUELLT (Ändrad: 2015-09-19)
I min verksamhet som rättsexpert åt media, föreläsare och objektiv granskare av rättsfall har jag god nytta av mina tidigare befattningar som överåklagare (senast i Malmö och dessförinnan i Stockholms län). Praktiskt taget varje dag är det ett nytt uppmärksammat rättsfall eller en rättslig fråga som aktualiserar en kommentar eller synpunkter. Under 2015 har jag arbetat regelbundet med Expressen/KvP TV och för dem kommenterat ett flertal rättsfall (Yara-fallet, dubbelmorden vid Dalby stenbrott, Lisa Holm-fallet och flera andra). Även kommenterat i Sveriges radio, SVT o TV4.

I oktober o november 2013 har jag arbetat som rättsexpert åt Norrbottens-Kuriren o 24Norrbotten. Därvid har jag dag-för-dag-följt styckmordsmålet i Luleå tingsrätt. Under hela januari 2014 har jag föreläst för NBI i Malmö i straff- och processrätt. Samma åtagande med kurs under början av 2015 har jag.

Ett mer omfattande uppdrag med avseende på övergripande rådgivning m m gällande brottsutredning m m har jag utfört för Kustbevakningen och Riksantikvariatämbetet.

Det går att anlita mig som utomstående intervjuare på företag t ex i samband med personalmotsättningar o misstämning i syfte att bringa klarhet i bakomliggande orsaker. Även arbetsmiljöföreläsningar har jag stor erfarenhet av. Samarbetar här med Säkert Företag AB i Malmö.

Jag åtar mig rådgivningsuppdrag i främst straffrättsliga sammanhang. Dock ställer jag ej upp som ombud eller försvarare i domstol. Har åtagit mig ett flertal uppdrag att fungera som en form av second opinion-konsult. Ring eller mejla ang ev förfrågan.

Anlitas flitigt som föreläsare i rättsliga frågor.

En bok

Ön på omslaget är underbara Visingsö (foto: Kristina Laggar). Öns långsträckta och smäckra form ( den är hela 1,5 mil lång ) framgår inte i det perspektiv fotot återger Ön från dess södra del. Visingsö är självfallet med i boken, liksom Södertälje, Stockholm och - inte minst - Malmö.

Information om Advokaten & fru Justitia finns på bookLund förlag.

Det går där enkelt att beställa boken.

I övrigt aktualiseras nästan dagligen rättssäkerhetsfrågor och frågor i stort om mänskliga rättigheter inte bara i Sverige utan över världen. En reflektion är närliggande; tror verkligen ledande företrädare för en diktatur att denna kan vara bestående? När så många fallit? När folket - oavsett försök till censur av olika omfattning - får tillgång till mer och mer information?

Och hur är det med girigheten bland politiker och i bankerna? Skor sig alla som kan? Frågorna känns berättigade i hög grad.